ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นาโนเทคโนโลยี
สาขาย่อย วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล Waleed. S. Mohammed
  ชื่อหลัก Waleed S. Mohammed
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Growth of Templated Gold Microwires by Self Organization of Colloids on Aspergillus Niger
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Digest J. of Nanomaterials and Biostructures. Vol 7, No. 2, (2012)
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ