ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2558
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล Ruijun Yang, Asst. Prof. Dr. Pacharaporn Kesaprakorn
  ชื่อหลัก Ruijun Yang
  ชื่อร่วม Pacharaporn Kesaprakorn
ชื่อผลงาน The Influence of Exposure to CSR Initiatives on Self-Perceived Corporate Reputation, Satisfaction, and Purchasing Decision among Chinese Customers A Case Study of Hainan Airline Company
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Bangkok University International Conference 2016, Bangkok ,Thailand July 3-4, 2016/ July 3-4, 2016 Organized by School of Communication Arts, Bangkok University
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ