ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การแสดง
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ภัทราวดี ธีเลอร์
  ชื่อหลัก ภัทราวดี ธีเลอร์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ทบทวนโครงเรื่อง และแก่นเรื่องของละครเวที คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : เรื่องที่ 1-24 (พ.ศ. 2531-2555)
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2555 (หน้า 221-229)
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ