ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล Dr. Tony Page
  ชื่อหลัก Tony Page
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Illuminating Parallels between Friedrich Halm’s Unpublished Autobiographical Essay, Letter to J.C.R., and Halm’s Contemporaneous Novella, the Eye of God
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020 จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 25 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ