ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว
  ชื่อหลัก โกสินทร์ ประสานเกลียว
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ประเภทหมู่ 7
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ การจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ