ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ)
ปีการศึกษา 2556
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล
  ชื่อหลัก เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Policy Implications for Female Entrepreneurs : A Case Study of Thailand
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Australian Centre for Entrepreneurship (AEC) Research Exchange Conference 2014, 4 - 7 February 2014, Sydney, Australia, P.32-33
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ