ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2556
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Dr.Lugkana Worasinchai (MG) Dr.Farhad Daneshgar (BC)
  ชื่อหลัก Lugkana Worasinchai
  ชื่อร่วม Farhad Daneshgar
ชื่อผลงาน An Inter-Organizational Knowledge Sharing Model for Multinational Organizations
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Conference on Trends in Multidisciplinary Business and Economic Research (TMBER 2014), 27-28 March 2014, Holiday Inn Bangkok Silom, Thailand,
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ