ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การจัดการ (ความรู้)
ปีการศึกษา 2556
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Dr. Stavros Sindakis
  ชื่อหลัก Stavros Sindakis
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Customer-Oriented New Service Development in the Mental Health Sector. Preliminary Findings of Three Mental Health Hospitals
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Management, Knowledge and Learning (Make Learn) International Conference 2013, 19-21 June 2013, P.1-10
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ