ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ปฐมา สตะเวทิน
  ชื่อหลัก ปฐมา สตะเวทิน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Looking for a needle in the haystack: Knowledge of health and medical angles communicated in Thai television dramas
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ In Bangkok University Research Conference 2012 (pp. 373-394). Pathumthani: Bangkok University Press.
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ