ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.สรพงษ์ งิ้วทอง
  ชื่อหลัก สรพงษ์ งิ้วทอง
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ออกแบบเครื่องแบบ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หจก.เควินโคลท์ จำกัด

กลับ