ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ. วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์
  ชื่อหลัก วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน จินตนาการจากรูปทรงของชีวิต 2
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เผยแพร่เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยในรูปของนิทรรศการ ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ ศิลปะในรัชกาลที่ 9  
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

กลับ