ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.ศรัญญา เกิดขาว
  ชื่อหลัก ศรัญญา  เกิดขาว
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่ายและการทำงานเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ นำไปปรับปรุงการทำงานสำหรับแก้ปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนของบริษัท
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ จำกัด

กลับ