ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย วรรณกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล
  ชื่อหลัก วีระเกียรติ รุจิรกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทร้อยกรองประกอบ Silde Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน เที่ยวกินอิ่มหนำ (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท โดมินิก แอนด์ ชาง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จี เอ็ม เอ็ ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

กลับ