ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ปิยวดี บุญมี
  ชื่อหลัก ปิยวดี บุญมี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Little Duck’s Birthday Party (1 คะแนน)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี ที่อยู่ 629 หมู่ 10 โลตัส สุขาภิบาล 1 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

กลับ