ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.พิมพ์มุก โลหกุล
  ชื่อหลัก พิมพ์มุก โลหกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เขียนบทและพิธีกรรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ Thai Tourism : Readiness and Preparation for AEC
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ Asean สู่สาธารณชน ออกอากาศทางช่อง True 99
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Nation Broadcasting Corporation

กลับ