ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ และ อ.ภรันยู ปฏิมาประกร
  ชื่อหลัก ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์
  ชื่อร่วม ภรันยู ปฏิมาประกร
ชื่อผลงาน MK Restaurant
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ โครงการออกแบบร้านอาหาร MK Restaurant สาขา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ระดับการเผยแพร่ ระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ