ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์
  ชื่อหลัก ศิริวรรณ รุจิพงษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการออกแบบเครื่องเรือนชุด Non Sequitur
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี 2554ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ