ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์
  ชื่อหลัก สมรรถ สุวรรณพงษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน เทวดา-วัดเกาะ 1
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติกรรมและภาพพิมพ์ คลับหน้าพระลานศิลปะไทยไปอาเซียน ศูนย์เซเว่นรังสรรค์แกลเลอรี่ สาธร
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ