ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล รศ.ทักษิณา พิพิธกุล
  ชื่อหลัก ทักษิณา พิพิธกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ตึกเก่าข้างศาลาวัดและโกฐ ณ วัดศาลาแดงเหนือ
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ youดี me สุข ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ระดับการเผยแพร่ ระดับสถาบัน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ