ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล รศ.ทักษิณา พิพิธกุล
  ชื่อหลัก ทักษิณา พิพิธกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ผลงานภาพเคลื่อนไหว Unseen Story
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ นิทรรศการ Experimental Video Art8 Exhibition Thai European Friendship 2012 14 ก.ย. 55 – 30 ก.ย. 55 เป็น Travelling exhibition จัดแสดงในหลายสถาบันการศึกษา
ระดับการเผยแพร่ ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ