ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย จิตรกรรม
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต
  ชื่อหลัก สรรเสริญ มิลินทสูต
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน สุเมรุ
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 27
ระดับการเผยแพร่ ระดับภูมิภาคอาเซียน
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ