ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย ดนตรี
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ.มนน ธรานุรักษ์
  ชื่อหลัก มนน ธรานุรักษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Rhythm of Symmetry, Motion Graphics
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Experimental Video Art Exhibition Thai-European Friendship 2004-2012 National Gallery, Chao Fa Rd. 14-30 SEP 2012
ระดับการเผยแพร่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ