ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล A. InsukKo
  ชื่อหลัก InsukKo -
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Love Letter: Typography
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ MW Gallery, Seoul, South Korea, Oct 12 – 30, 2012
ระดับการเผยแพร่ ระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ