ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล Assoc. Prof. Dennis Balk
  ชื่อหลัก Dennis Balk
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Corn and Cheese
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Possession (1), Bangkok Art and Culture Center (BACC), March 14- May 5, 2013.
ระดับการเผยแพร่ ชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ