ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล Assoc. Prof. Dennis Balk
  ชื่อหลัก Dennis Balk
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Radiation
ประเภทผลงาน งานสร้างสรรค์
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Art and Queer Ideas from Bangkok and Manila, Un-Compared, DAGC gallery, Manila, Philippines, Nov 3 2012
ระดับการเผยแพร่ ระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ