ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล Ekachai Kanyanucharat Kingkarn Sookhanaphibarn Don Isarakorn
  ชื่อหลัก Ekachai Kanyanucharat
  ชื่อร่วม Kingkarn Sookhanaphibarn Don Isarakorn
ชื่อผลงาน Identification of Student Routine Structure from Wireless Access : A Case Study of Bangkok University
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Eighth International Conference on Wireless Communication and Sensor Network (WCSN-2012) December 19-23,2012, Venue-Naresuan University, Phitsanulok, Thailand
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ