ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล Kingkarn Sookhanaphibarn Utaiwan Chatuporn 
  ชื่อหลัก Kingkarn Sookhanaphibarn
  ชื่อร่วม Utaiwan Chatuporn
ชื่อผลงาน Expanding the Experience of Museum Visitors with a Social Application on Facebook
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The Seventh International Conference on Digital Society (ICDS 2013) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ