ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล Kingkarn Sookhanaphibarn Ruck Thawonmas
  ชื่อหลัก Kingkarn Sookhanaphibarn
  ชื่อร่วม Ruck Thawonmas
ชื่อผลงาน Exhibition-AreaSegmentation Using Eigenvectors
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ International Journal of DigitalContent Technology and its Applications (JDCTA) , Vol. 7, No. 2, issue2.65, pp. 533-540, January2013
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ