ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล Minako Nakamura Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura
  ชื่อหลัก Minako Nakamura
  ชื่อร่วม Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura
ชื่อผลงาน The evaluation of LabanEditor3 from a dance researcher's perspective: the case study of Classical Ballet in Labanotation class
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proc. Jinmonkon Symposium 2012 (The Computers and the Humanities Symposium), IPSJ Symposium Series Vol. 2012, No.7, Hokkaido University, Tokyo Japan, pp. 111-116, 3-4 December 2012
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ