ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล Worawat Choensawat Sachie Takahashi Minako Nakamura Kozaburo Hachimura
  ชื่อหลัก Worawat Choensawat
  ชื่อร่วม Sachie Takahashi Minako Nakamura Kozaburo Hachimura
ชื่อผลงาน LabaNOHtation: Laban meets Noh
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ SIGGRAPH 2012,LA Convention Center, USA, ISBN978-1-4503-1435-0/12/0008, 5 – 9 August 2012
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ