ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura
  ชื่อหลัก Worawat Choensawat
  ชื่อร่วม Kozaburo Hachimura
ชื่อผลงาน Dance-Style Knowledge for Generating Dance Body Motion from Dance Notation
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The 35th Electrical Engineering Conference (EECON-35) ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนสปา จ.นครนายก วันที่ 12 -13 ธันวาคม 2555
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ