ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2555
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
  ชื่อหลัก ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Voice Traffic Performance Evaluation on Mobile Ad Hoc Network
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ The 35th Electrical Engineering Conference (EECON-35) 12-14 ธันวาคม 2555 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครนายก
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ