ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การขาย
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล Asst. Prof.KittikaLimlawan
  ชื่อหลัก Kittika Limlawan
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Proceedings of the IABE-2011 Barcelona-Summer Conference, Volume 9, Number 1, June 3-5, 2011, page 124-127
ระดับการเผยแพร่ การประชุมวิชาการ
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ