ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Yukika Awazu

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Yukika Awazu Liberating Data for Public Value The Case of Data.Gov (Krishnamulthy, R., Awazu Y. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Yukika Awazu Artifacts in Knowledge Management Research A Systematic Literature Review and Future Research Directions (Mariano S., Awazu Y. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View

 

หน้าหลัก