ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Xavier FrancisEtiennePierreParisot 

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Xavier Francis Etienne Pierre Parisot  Toward a Business Ecosystem Grounded Theory-Academic Article บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Xavier Francis Etienne Pierre Parisot  Business ecosystem research program diachronic analysis. -Conference Paper (Parisot X., Iskia T. & Gratacap A. (2017)) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Xavier Francis Etienne Pierre Parisot  James Moore Business Ecosystem Substantive Theory-Conference Paper (Parisot X. & Iskia T. (2017)) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก