ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Worawat Choensawat

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Piruna Polsiri Financial Institution Failure Prediction Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems: Evidence from the East Asian Economic Crisis คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura Dance-Style Knowledge for Generating Dance Body Motion from Dance Notation คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Sachie Takahashi Minako Nakamura Kozaburo Hachimura LabaNOHtation: Laban meets Noh คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก