ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : William E. Halal

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.William E. Halal Business Strategy for the Technology Revolution: Competing at the Edge of Creative Destruction บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก