ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Willard Van De Bogart

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Willard Van De Bogart Developing Multi-literacy-Skills in e-Learning Environments using Tablet Computers at the Primary Grade Level in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก