ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Wendi Zhong

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Wendi Zhong, Asst. Prof. Dr. Pacharaporn Kesaprakorn The Relationship Between Consumers’ CSR Participation, Identification, and their Intention to Purchase A Case Study on Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก