ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Wei Yijun

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Wei, Y. & Supadhiloke, B. Analysis of Chinese Generation Ys Viewing Gratifications of Web Series นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก