ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Wanxing Chen

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Wanxing Chen, Asst. Prof. Dr. Suwannee Luckanavanich. The Portrayal of Female Fashion Magazine (Rayli) and Chinese Young Women’ Attitudinal and Behavioral Change สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก