ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Vincent Ribiere

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Vincent Ribiere A New Generation of Knowledge Books: K-Ebook 2.0 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Vincent Ribière อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ The Impact of the Perceived Expatriates' Leadership Styles on Thai Subordinates' Intention to Share Knowledge บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Vincent Ribière Team Knowledge Sourcing and Creativity in IS Development บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere Philippe Vande Wiele Using knowledge visualization techniques to support the development of curriculum for employability: Exploring the capability tree representation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere A Tale of Two Cities: Building a Knowledge Analytical Framework บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere A Literature Review on Intrapreneurship: A fad or fact of life for innovative SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere A diagnosis framework for preparing future workforce in Higher Education บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere A knowledge-based development model for primate cities of the developing world (Bennet A., Ermine J.L., Hector Paul G.C., Ribiere V. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere The Ability of Student Centred and Problem Based Learning to Awaken Creative and Innovative Potential in Marketing Students (Ermine J.L., Morris D., Ribiere V., Wiele P.V. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere The Future of Knowledge Management Wisdom of the Experts (Girard J., Ribiere V., (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere Co-Editor of the Conference Proceedings (Ribiere V., Worasinchai W. (2015).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere Employability, a Topic for Knowledge Exchange to Strategically Positioning Higher Education Institutions (Ermine J.L., Khalid F., Ribiere V., Wiele P.V. (2015).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere A Component Diagram Presenting a Gamified Environment Supporting Customer Engagement in a Service Innovation Process (Ammi C., Ribiere V., uengaramrut V., (2015).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View

 

หน้าหลัก