ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Veerapong Malai

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Prof.Dr.VeerapongMalai The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Prof.Dr.VeerapongMalai Yang Juan Factors Affecting The Choice for Further Study in Thailand of Chinese Students Who Currently Study in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก