ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Vanchai Ariyabuddhiphongs

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs ChanchiraHongladarom Violation of Buddhist Five Precepts, Money Consciousness, and the Tendency to Pay Bribes among Organizational Employees in Bangkok, Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs Older Adults and Gambling: A Review สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา View

 

หน้าหลัก