ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ulrike Guelich

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich Do Male and Female Entrepreneurs Differ in Getting Advice from Network Contacts? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich An Empirical Investigation of Gender Impact on Innovativeness Among Thai Entrepreneurs via GEM Database บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A.Ulrike Guelich Is the fear to fail an obstacle for women entrepreneurs to be innovative? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Empower of Women Entrepreneurship Education by Short Academic Programs บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Urgency-driven innovation and entrepreneurial networks บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View

 

หน้าหลัก