ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Tunsakul Khomson

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Tunsakul Khomson Informational Influence of Social Network Sites on Consumer Engagement: A Context of Civic Engagement. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Tunsakul Khomson Dual Routes of Online Information Influence on Consumer Purchase Intention: A Case Study of Bangkok University Undergraduates. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก