ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Tony Page

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Tony Page Illuminating Parallels between Friedrich Halm’s Unpublished Autobiographical Essay, Letter to J.C.R., and Halm’s Contemporaneous Novella, the Eye of God มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Tony Page From Morality to Medical Danger: Anti-Vivisectionism in the Novels of Three Late-Victorian/Early 20 - Century Writers มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View

 

หน้าหลัก