ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Tiwa Park

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Park, T. Employee Relations The Study of Corporations in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ Park, T., & Canlas, L. R. The Use of Corporate Social Responsibility The Study of Corporation in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Park, T., Siritrakarnkit, S., Broome, R., Tanasuwanditi, S.,  Kantawong, P. Corporate Social Responsibility The Study of Fiber Industry in Thailand. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Park, T., Canlas, L. R., Montesines, D. L., Fortunato, M. M., Galang,  D. M., Cruz, I. G., Abellera, M. A., & Dellova, R. I A Study of multinational companies in Thailand and Philippines The use of mediation paradigm on corporate social responsibility.   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก