ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Tiwa Park

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Park, T. Employee Relations The Study of Corporations in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ Park, T., & Canlas, L. R. The Use of Corporate Social Responsibility The Study of Corporation in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก