ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Thitirat Lertsaksrisakul

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บัญชี Thitirat Lertsaksrisakul Prawat Benyasrisawat Factors Influencing the selection of Driving - range บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก