ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Thi MaiLienDau

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thi Mai Lien Dau (อ.โด๊ะ ธิ ไม เลียน) Exploring International Interdependencies in ASEN Using a Global Vector AutoReegression Model บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thi Mai Lien Dau (อ.โด๊ะ ธิ ไม เลียน) What if ASEAN member countries implement common monetary policy: A Counterfactual Analysis?, สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก